Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605
zapisz do PDF    drukuj
Dodano: 09.09.2020r.

COVID-19 - WAŻNE INFORMACJE

Komunikat z dnia 09.09.2020r

8 września 2020 roku u jednego z pracowników Szpitala Świętej Trójcy w Płocku potwierdzono zakażenie COVID-19. Osoba ta została skierowana na izolację domową. Trzy osoby, które miały bliski kontakt (zgodnie z definicją bliskiego kontaktu przedstawioną przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną) z tym pracownikiem przebywają na kwarantannie. Obecnie szpital pracuje normalnie (poza nadal utrzymanym zakazem odwiedzin oraz porodów rodzinnych), ponieważ osoby skierowane na 10-dniową kwarantannę pracowały w komórce pomocniczej i nie miały bliskiego kontaktu z personelem medycznym. Pomieszczenie, w którym osoby te pracowały zostało natychmiast zdezynfekowane.

Komunikat z dnia 25.07.2020r

Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 25 lipca 2020 r. od godziny 19.00 zostają wznowione przyjęcia pacjentów do wszystkich oddziałów Szpitala Świętej Trójcy w Płocku. Jednocześnie nadal obowiązuje zakaz odwiedzin oraz porodów rodzinnych do odwołania. Powyższa decyzja została skonsultowana oraz zaakceptowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku. Od czasu stwierdzenia pierwszego zakażenia u jednego z pracowników szpitala wykonano ogółem 160 badań w kierunku zakażenia koronawirusem wśród pracowników i pacjentów Szpitala Świętej Trójcy. 

Od chwili opublikowania ostatniego komunikatu w dniu 23 lipca 2020 r. nie został potwierdzony żaden nowy przypadek –  stąd powyższa decyzja.

 

 

Komunikat z dnia 23.07.2020r

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dotyczących potwierdzenia u jednego z pracowników Szpitala Świętej Trójcy w Płocku  zakażenia COVID-19  informujemy, że nadal pobierany jest materiał do badań w kierunku zakażenia koronawirusem wśród pracowników i pacjentów Szpitala (dotychczas wykonano około 140 badań). Do tej pory nie stwierdzono żadnego zakażenia wśród  pacjentów oraz stwierdzono drugie zakażenie COVID-19 u pracownika, który od 10 lipca 2020 r. przebywał na urlopie i nie miał kontaktu ze współpracownikami. Informacja o tym zakażeniu została przekazana do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie, której decyzją ww. pracownik został skierowany na kwarantannę. Siedem osób zostało już zwolnionych z kwarantanny.

Szpital poza wstrzymaniem przyjęć nowych pacjentów, planowych zabiegów operacyjnych, odwiedzin oraz porodów rodzinnych pracuje normalnie, tj. zajmuje się opieką nad pacjentami przyjętymi wcześniej. Pacjenci są planowo wypisywani z następujących oddziałów: chorób wewnętrznych, pediatrii, psychiatrii i neonatologii, natomiast w przypadku pozostałych oddziałów (chirurgia, ortopedia, pododdział rehabilitacji narządu ruchu oraz ginekologia i położnictwo) wypisywani są tylko ci pacjenci, u których uzyskano ujemny wynik badania PCR (badanie genetyczne)  w kierunku zakażenia koronawirusem. Pozostałe placówki, tj. Przychodnia Świętej Trójcy przy ul. Miodowej 2 (podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna) wraz z filiami przy ul. Zielonej 40 oraz przy ul. Góry 7, Nocna Pomoc Lekarska, Centralny Ośrodek Rehabilitacji, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Centrum Zdrowia Psychicznego pracują normalnie.

Kolejny komunikat Szpital Świętej Trójcy w Płocku wyda najpóźniej 27 lipca 2020 r.

 

 

Komunikat z dnia 20.07.2020r

W nawiązaniu do sobotniego komunikatu dotyczącego potwierdzenia u jednego z pracowników Szpitala Świętej Trójcy w Płocku  zakażenia COVID-19  informujemy, że we współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku zostały podjęte wszelkie działania w zakresie zapobiegania oraz wykrycia potencjalnych zagrożeń. Osoby, które miały bliski kontakt z ww. pracownikiem, tj. 37 pracowników, zostały skierowane na kwarantannę. Sukcesywnie są pobierane badania wśród pracowników i pacjentów Szpitala Świętej Trójcy  - do chwili obecnej wszystkie uzyskane wyniki badań są ujemne (dotychczas wykonano około 80 badań). Część z pracowników została już zwolniona z kwarantanny przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wróciła do pracy. W chwili obecnej sytuacja jest opanowana. Szpital poza wstrzymaniem przyjęć nowych pacjentów, planowych zabiegów operacyjnych, porodów rodzinnych oraz odwiedzin pracuje normalnie. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie zostanie wystosowany odpowiedni komunikat.

 

 

 

Komunikat z dnia 18.07.2020r

U jednego z pracowników Szpitala Świętej Trójcy w Płocku potwierdzono zakażenie COVID-19. Lista osób, które miały bezpośredni kontakt z ww. pracownikiem została przekazana do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. Jednocześnie osoby te do czasu wydania stosownej decyzji przez Sanepid nie pełnią dyżurów.

W chwili obecnej szpital poza wstrzymaniem przyjęć nowych pacjentów oraz planowanych zabiegów operacyjnych pracuje normalnie.

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy