Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605
zapisz do PDF    drukuj
Dodano: 14.08.2020r.

Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną

Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”

 

 

Beneficjent: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 4 178 679,99 zł.

Wnioskowane dofinansowanie: 3 337 039,99 złCelem głównym projektu jest zwiększenie efektywności usług zdrowotnych o wysokim standardzie świadczonych przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o. w obszarach priorytetowych (zgodnych z
Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020), tj.:

- wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (Narzędzie 14),

- wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (Narzędzie 17).

 

 

Cele szczegółowe:

- poprawa jakości leczenia i zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu/aparatury medycznej służącej do diagnozowania oraz leczenia pacjentów w priorytetowych obszarach dla Szpitala Świętej Trójcy, Przychodni Świętej Trójcy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej funkcjonujących w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,

- dostosowanie zakresu usług placówek do potrzeb mieszkańców regionu płockiego wynikających z sytuacji epidemiologicznej oraz trendów demograficznych.

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy