Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowiska

Dodano: 28.02.2020r.
Więcej

Konkurs ofert z podziałem na 2 zadania

Dodano: 02.12.2020r.

Konkurs ofert z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1

Wykonywanie badań ultrasonograficznych z uwzględnieniem ECHO serca płodu w siedzibie Udzielającego Zamówienia przez lekarza o specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa – w wymiarze 50 badań rocznie (1 osoba)

 

Zadanie nr 2

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej
w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy – świadczenia lekarskie w wymiarze 144 godzin miesięcznie (3 osoby)

Link do ofert : 

http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=x7ApgPnu

Więcej
Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy