Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Dane adresowe

 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 

09-402 Płock ul. Kościuszki 28

fax 024/ 364-51-02 
 

e-mail: sekretariat@plockizoz.pl

 

 

Nr rachunku bankowego: 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 

NIP: 774-28-24-705

REGON: 611416590

KRS: 0000214083

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.

Wysokość kapitału zakładowego 48 836 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy