Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605
zapisz do PDF    drukuj

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Kościuszki 28

 

Telefon - 24/ 364 51 35

Laboratorium - 24/364-51-35

Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi - 24/364-51-29

Pracownia  Bakteriologii - 24/364-52-40


 

 

Kierownik Zakładu

Iwona Olkowicz, Specjalista Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest nowoczesnym laboratorium, wpisanym na listę ewidencji laboratoriów prowadzonych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2677.

 • W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Bakteriologii pracuje : 12 diagnostów, w tym 2 specjalistów z mikrobiologii, 1 specjalista z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, 4 specjalistów z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 1 specjalista z analityki klinicznej, 1 diagnosta posiadający specjalizację I°, 1 diagnosta w trakcie specjalizacji, 3 młodych diagnostów oraz 11 starszych techników analityki medycznej.
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  wraz z Pracownią Bakteriologii jest wyposażony w nowoczesny sprzęt następujących firm : Sysmex, Roche Diagnostics, Simens, Ortho Clinical Diagnostics, Bioksel, Bio Merieux, Greiner Bio-One.
 • Wykonujemy szeroki panel badań laboratoryjnych umożliwiający lekarzom podjęcie właściwej diagnozy. Panel ten obejmuje badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, immunologiczne, serologiczne, wirusologiczne i bakteriologiczne.
 • Laboratorium uczestniczy w Zewnętrznych Kontrolach Jakości Badań organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki tj. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Polmikro, Quality Control Serwis QCS, Randox –RIQAS, Labquality.
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  oraz Pracownia Bakteriologii posiadają świadectwo jakości Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

  

Pracownie diagnostyki laboratoryjnej:

 • Hematologii,
 • Biochemii,
 • Koagulologii,
 • Analityki ogólnej,
 • Immunochemii
 • Serologiczna z Bankiem Krwi.

 

Punkty pobrań materiału do badań:

 • ul. Kościuszki 28, Płock tel. 24/364-51-35, w dni powszednie w godzinach 7.15 – 18.00; soboty,niedziele i swięta 7.15-14.00 ,Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi 24/364-51-29 
 • ul. Miodowa 2, Płock tel. 24/364-53-10, od poniedziałku do piątku  7.15 – 10.00
 • ul. Zielona 40, Płock tel. 24/364-54-02, czwartek w godzinach  7.15 – 10.00

  

Wydawanie wyników:

 • W dni powszednie w godzinach 10.00 – 18.00 (pn-pt),
 • W soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 14.00

 

Pracownia Bakteriologii

 • ul. Kościuszki 28, Płock (bud. A, osobne wejście) tel.: 24/364-52-40

Pracownia Bakteriologii wykonuje badania z zakresu mikrobiologicznej diagnostyki lekarskiej. Wynik badania obejmuje identyfikację drobnoustrojów chorobotwórczych, oznaczenie ich lekowrażliwości oraz interpretację zgodnie z zaleceniami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.


Materiał do badań bakteriologicznych pobierany jest:

 • od poniedziałku do piątku - od 7.30 do 14.30
 • w soboty - od 8.00 do 11.30

 

Wydawanie wyników:

 • od poniedziałku do piątku - od 10.00 do 15.00 (istnieje możliwość odebrania wyniku z Laboratorium Szpitala Świętej Trójcy do godziny 18.00 po wcześniejszym osobistym ustaleniu z pracownikami Pracowni bakteriologicznej)
 • w soboty - od 10.00 do 12.00

 

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  wraz z Pracownią Bakteriologią jest wyposażony w nowoczesny sprzęt następujących firm : Sysmex, Roche Diagnostics, Simens, Ortho Clinical Diagnostics, Bioksel, Bio Merieux.

Wykonujemy szeroki panel badań laboratoryjnych umożliwiający lekarzom podjęcie

właściwej diagnozy. Panel ten obejmuje badania hematologiczne, koagulologiczne,

biochemiczne, immunologiczne, serologiczne, wirusologiczne i bakteriologiczne.

Laboratorium uczestniczy w Zewnętrznych Kontrolach Jakości Badań  organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki tj. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Polmikro, Quality Control Serwis QCS, Randox –RIQAS, Labquality.

Do pobrania:

Zgoda na udzielenie świadczenia zdr. osobie małoletniej (dotyczy pacjenta w wieku 16-18 lat) (228.02kB)
Zgoda na udzielenie świadczenia zdr. osobie małoletniej (dotyczy pacjenta w wieku poniżej 16 lat) (227.02kB)
Certyfikat POLMICRO 2020 (470.86kB)
Scan Świadectwo 2020 (415.08kB)
Cennik ZDL (558.36kB)
Partnerzy