Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Etap 2 i 3

Stopień zaawansowania prac dla etapów 2 i 3

 Aktualizacjia: 2013-08-26

 

 

Dla Etapów 2 i 3 tj.: „Budowa infrastruktury technicznej”  oraz „Budowa infrastruktury sieciowej” podpisano umowy na „Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” pomiędzy Zarządem Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej a  dwoma wykonawcami:

Galerie zdjęć:

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy