Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Historia Szpitala

1405

 

Powstanie w Płocku DOMUS PAUPERUM HOSPITALES (Domu gościnnego dla ubogich, ufundowanego w pobliżu kościoła św. Trójcy przez księżną Aleksandrę, siostrę Władysława Jagiełły i żonę księcia płockiego Ziemowita IV.

 

Listopad    1591

 

Ugoda pomiędzy dominikanami a rajcami miasta w sprawie oddania włók ziemi przez klasztor pod zarząd miasta.

 

 1783  

Umieszczenie Szpitala w kolegium pojezuickim – obecnym L.O. im. Stanisława Małachowskiego. Sprowadzenie sióstr miłosierdzia z Warszawy.


 Kwiecień

    1738

 

Wydanie prawnych zasad urządzenia szpitala. Nad całością czujność dwóch prowizoriów.

 

 1835

 

Przeniesienie szpitala przez radę administracyjną królestwa polskiego do budynku zwanego pomasońskim przy obecnej ul. Kościuszki, gdzie mieści się do dziś.

 

1911

 

Zwiększenie liczby łóżek w szpitalu. Mimo oporów ze strony rosyjskiego gubernatora został zainstalowany aparat rentgenowski.
Po I wojnie światowej Funkcjonowanie oddziałów: wewnętrznego, chirurgii, ginekologii, położniczego, zakaźnego, skórno-wenerologicznego oraz pracowni: chemiczno-bakteriologicznej, rentgenowskiej. Wydzielenie salki dla chorych dzieci.

 

1945-1950

 

Odbudowanie struktury Szpitala pod kierunkiem Fundacji Św. Trójcy, skupiającej wszystkie płockie szpitale pod jedną nazwą. Podczas II wojny światowej w szpitalu leczono tylko Niemców. Szpitalnym gońcem był Tadeusz Mazowiecki – późniejszy premier Rzeczpospolitej.

 

 1945

 

Rozpoczęcie remontu uszkodzonego budynku. Pod kuratelę Szpitala trafiły dwa inne szpitale Świętego Aleksego i żydowski Izaaka Fogla

 

 1973

 

Powołanie ZOZ-ów. Skupiały one wokół siebie wszystkie miejskie przychodnie, poradnie rejonowe, specjalistyczne i stomatologiczne oraz ościenne gminne ośrodki zdrowia, pogotowia ratunkowe, żłobki miejskie, gabinety w szkołach i przedszkolach. Działanie dwóch szpitali; starego im. Jarosława Dąbrowskiego i „nowego" im. Marcina Kacprzaka.

 

1975

 

Powstanie województwa płockiego. Rozdzielenie się dróg dwóch płockich szpitali. Modernizacja szpitala „starego".

 

15 czerwca 1998

 

Przekształcenie na mocy Uchwały Nr 1048/LXV/98 Rady Miasta Płocka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Płocku w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

 

Lipiec

2000

 

Rozpoczęcie działalności Zakładu Pilęgnacyjno-opiekuńczego.

 

Sierpień

2000

 

Rozpoczęcie działalności Chirurgii Jednego Dnia.

 

 Styczeń 2001

 

Rozpoczęcie działalności Oddziału Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

 

Sierpień

2001

 

Rozpoczęcie działalności pionu Ortopedii w Szpitalu Miejskim Św. Trójcy.

 

Styczeń

2002

 

Rozpoczęcie działalności Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

 

Styczeń

2003

 

Utworzenie pionu Medycyny Pracy.

 

 Grudzień 2003

 

Podjęcie uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na bazie SZPZOZ.

 

 Styczeń 2004

 

Rozpoczęcie prac restrukturyzacyjnych SZPZOZ w Płocku.

 

Marzec

2004

 

Zawiązanie Spółki pod nazwą „Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

 

Lipiec

2004

 

Wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50 000 zł. Obecnie wynosi 35 261 000 zł.

 

 Styczeń 2005

 

Rozpoczęcie działalności Poradni Medycyny Sportowej, Przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej i Anestezjologicznej.

 

Lipiec

2005

 

Jubileusz 600-lecia Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.

 

Wrzesień 2005

 

Utworzenie Przyszpitalnej Poradni Ginekologiczno-położniczej

 

 Październik 2005

 

Podjęcie decyzji przez Zgromadzenie Wspólników Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o utworzeniu przez Spółkę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Płocki ZOZ".

 

Kwieceiń 2006

 

Likwidacja SZPZOZ.

 

 Czerwiec 2006

 

Oddanie do użytku nowoczesnego Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedycznego z Pododdziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu.

 

 Październik 2006

 

Przekształcenie Chirurgii Jednego Dnia w Oddział Chirurgii Ogólnej.

 

 Listopad 2006

 

Rozpoczęcie funkcjonowania zmodernizowanego Oddziału Chirurgii. Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. i Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. oraz Miastem Płock w zakresie utworzenia Ośrodka Szkoleniowego w dziedzinie endoprotezoplastyki stawów

 

 Styczeń 2007

 

Rozpoczęcie świadczenia usług medycznych przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

 

Styczeń

2007

 

I Konferencja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

 

2007

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2000 w zakresie świadczenia usług medycznych

 

 2007

 

Przyznanie Złotej Statuetki w Kategorii: Certyfikat Wiarygodności Firmy, Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług, Certyfikat Zarządzania Firmą dla kadry Kierowniczej

 

2007

 

Udział w rankingu prywatnej służby zdrowia tygodnika „Wprost" – zdobycie 4 miejsca w ortopedii, 5 miejsca w ginekologii, 10 miejsca w chirurgii. Ogólnie 13 miejsce w rankingu.

 

2008

 

Przyznanie statuetki Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 2008

 

Uzyskanie Certyfikatu Wiarygodności Firmy i Certyfikatu Zarządzania Firmą dla kadry Kierowniczej w kategorii Eurocertyfikat 2008

 

2009

 

Uzyskanie certyfikatu „Szpital bez bólu"

 

2010

 

Nominacja w kategorii Działania na rzecz Pacjenta w ramach konkursu Liderzy OSOZ 2009

 

2010

 

Dyplom za aktywny udział w akcji pomocy na rzecz niepełnosprawnego dziecka „Zbieramy nakrętki dla Kacperka"

 

2010

 

Dyplom za aktywny udział w akcji pomocy rzeczowej i medycznej osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w rejonie płockim.

 

2010

 

Wdrożenie innowacyjnych zabiegów ortopedycznych stawu biodrowego z użyciem najnowocześniejszych i najlepszych protez krótkotrzpieniowych.

 

 2010

 

Zajęcie 2 miejsca na Mazowszu i 12 w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Szpital bez bólu" w kategorii szpitale niepubliczne wg Rzeczpospolitej i CMJ w Ochronie Zdrowia. 

 

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy