Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Kombatanci - informacje dla pacjenta

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status

Kombatanta lub Osoby Represjonowanej

 

1.         Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w ramach Programu ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom respektuje szczególne uprawnienia Kombatantów i Osób Represjonowanych w dostępie do świadczeń opieki  zdrowotnej poza kolejnością w zakresie:

 

Kombatanci mają prawo do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

2.         Pacjenci – Kombatanci i Osoby Represjonowane:

 

3.         Prawo do leczenia poza kolejnością potwierdzają następujące dokumenty:

 

4.         Konsultant ds. Kombatantów w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.- Beata Wróblewska;  

         kontakt: nr tel. 24/364-52-32;  e-mail: beata.wroblewska@plockizoz.pl . Przyjęcia interesantów: wtorki oraz czwartki
         w godzinach 8.00- 14.00 w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku przy ul. Kościuszki 28 ( administracja pokój nr 209).

 

 

Podstawa prawna:

 1. art. 47 c oraz art. 57 ust.2 pkt 10 Ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego  ( Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status

Kombatanta lub Osoby Represjonowanej

 

1.         Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w ramach Programu ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom respektuje szczególne uprawnienia Kombatantów i Osób Represjonowanych w dostępie do świadczeń opieki  zdrowotnej poza kolejnością w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

 

Kombatanci mają prawo do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

2.         Pacjenci – Kombatanci i Osoby Represjonowane: 

 • konsultowani są w dniu zgłoszenia; w przypadkach niemożliwych wyznaczony jest inny termin poza kolejnością przyjęć bez wpisywania na listę oczekujących;
 • korzystają ze świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznych najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
 •  indywidualna dokumentacja medyczna kombatanta/osoby represjonowanej jest specjalnie oznakowana.

 

3.         Prawo do leczenia poza kolejnością potwierdzają następujące dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (tzw. legitymacja kombatancka);
 • legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.

 

4.         Konsultant ds. Kombatantów w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.- Wiesława Rybicka - Bogusz;  

         kontakt: nr tel. 24/364-52-32;  e-mail: wieslawa.rybicka@plockizoz.pl . Przyjęcia interesantów: w dni powszednie
         w godzinach 8.00- 14.00 w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku przy ul. Kościuszki 28 ( administracja pokój nr 209).

 

 

Podstawa prawna:

1.        art. 47 c oraz art. 57 ust.2 pkt 10 Ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);

2.        Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego 
( Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy