Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)
zapisz do PDF    drukuj

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

 
Kierownik - 24/ 364 52 82

 

Kierownik: 

mgr Maria Maruszak

 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom przewlekle chorym, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

 

W Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym mogą przebywać m.in. chorzy:

 • ze schorzeniami neurologicznymi: po przebytym udarze mózgu z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Alzheimera, rozmiękaniem mózgu (encephalomalacia), po przebytym urazie kręgosłupa z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem,
 • z licznymi powikłaniami cukrzycowymi (neuropatia, nefropatia, mikroangiopatia) i trudno gojącymi się owrzodzeniami,
 • po amputacjach kończyn,
 • z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli (astma i rozedma płuc),
 • z innymi schorzeniami prowadzącymi do długotrwałego unieruchomienia i/lub niepełnosprawności.

 

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nie przyjmuje się pacjentów, których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką długoterminową jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Oferujemy:

 • Całodobowe kompleksowe świadczenia pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • Świadczenia lekarskie,
 • Rehabilitację,
 • Badanie i terapię psychologiczną,
 • Badanie i terapię logopedy,
 • Terapię zajęciową,
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Leczenie dietetyczne.

 

Naszym pacjentom oferujemy:

 • 51 elektrycznie regulowanych łóżek z materacami przeciw odleżynowymi.
 • Pokoje 2 i 3 osobowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym 3 pokoje 2 osobowe z zapleczem sanitarnym i 1 pokój 3 osobowy z zapleczem sanitarnym.
 • Zintegrowany system do higieny osobistej
 • Cztery posiłki dziennie
 • Opiekę wykwalifikowanego personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego
 • Opiekę duszpasterską
 • Życzliwą i rodzinną atmosferę.
 • Indywidualne podejście do każdego pacjenta.
 • Usprawnianie przy pomocy wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

 

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym chory przebywa czasowo. Czas pobytu pacjenta w zakładzie wynosi 3 - 6 miesięcy.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu oraz zasady udzielania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998r. poz. 1265).

 

Aby pobyt w Zakładzie przebiegał w możliwie komfortowych warunkach, prosimy aby zabrali Państwo ze sobą:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń bezpłatnej opieki zdrowotnej
 • karty informacyjnej na temat dotychczasowego leczenia
 • przybory toaletowe, w tym obcinacz do paznokci
 • ręczniki
 • koszule nocne
 • odzież do ćwiczeń/w przypadku pacjentów poruszających się.

 

 

Do pobrania:

Procedura przyjęcia pacjentów do ZPO (213.56kB)
Wywiad pielęgniarski (124.36kB)
Zaświadczenie lekarskie (67.99kB)
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego (188.73kB)
Wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (40.4kB)
Partnerzy