Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Oddziały

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział Ortopedii i Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Oddział Pediatryczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Szkoła Rodzenia

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Partnerzy