Ważne komunikaty:

Oddziały

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział Ortopedii i Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Oddział Pediatryczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Szkoła Rodzenia

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Partnerzy