Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Opieka Duszpasterska

Kaplica szpitalna znajduje się na I piętrze budynku w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz wyznania rzymsko- katolickiego.

 

Msze św. odprawiane są:  w niedziele i święta - o godz. 7:00

                                          od poniedziałku do piątku - o godz. 6:30

 

Spowiedź święta codziennie rano podczas rozdzielania Komunii św. przed Mszą św. w kaplicy. Na spowiedź św., rozmowę duszpasterską w godzinach popołudniowych można umówić się również indywidualnie telefonicznie z kapelanem

 

Sakrament namaszczenia chorych - można poprosić podczas porannych odwiedzin z Komunią św., zwłaszcza przed operacją, w wyjątkowych sytuacjach na wezwanie telefoniczne. Prośby o udzielenie sakramentów należy kierować bezpośrednio do księdza kapelana.

 

W sytuacjach nagłych i sprawach pilnych można kontaktować się całodobowo z ks. kapelanem dyżurnym pod nr tel. 24  262 35 49/ 24 262 31 75 lub z ks. wikariuszem  nr tel. 604267848

 

W przypadku, gdy pacjent lub jego najbliższe osoby pragną skorzystać z  opieki duchowej kapłanów innego wyznania mogą osobiście lub przez wskazane osoby czy też personel medyczny zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii.

Parafie pozostałych wyznań w Płocku:

  1. Parafia Ewangelicko- Augsburska- ul. Grodzka 6 m 9 ; nr tel. 24/263-68-72;
    ks. Mariusz Łaciak  nr tel. 512 366 456;
  2. Cerkiew Prawosławna ul. Kościuszki 18; nr tel. 24 262-56- 39;
    ks. Eliasz Tarasiewicz nr tel. 502 029 284;
  3. Kościół Starokatolickich Mariawitów ul. Kazimierza Wielkiego 27, nr tel. 24 262- 30- 86
  4. Zbór Protestancki- Społeczność Chrześcijańska  ul. Nowowiejskiego 9; nr tel. 600 953 350
  5. Buddyjski Związek Diamentowej Drogi w Kucharach nr 57; nr tel. 24 260- 10- 56
Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy