Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Organy Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników Spółki

 

Gmina - Miasto Płock reprezentowana przez Prezydenta Miasta Płocka

 

Rada Nadzorcza Spółki:

 

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dorota Anna Gałczyńska – Zych
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Ostrowski
  • Sekretarz Rady Nadzorczej - Katarzyna Osowicz - Szewczyk
  • Członek Rady Nadzorczej - Dorota Magdalena Głuchowska

 

Zarząd Spółki

 

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

 

  • Prezes Zarządu - Ewa Grażyna Nieścierenko 
  • Wiceprezes Zarządu - Marek Stawicki

 

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy