Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Szanowni Państwo,

od dnia 1 października 2017 roku przy Szpitalu Świętej Trójcy działa 
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.Codziennie, od poniedziałku do piątku 
w godz. 18.00 – 08.00 oraz całodobowo w weekendy i święta mają Państwo do dyspozycji 
zespół lekarza i pielęgniarki.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia (GDY NIE MA OBJAWÓW 
SUGERUJĄCYCH BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA) pacjenci (dorośli i dzieci) mogą skorzystać 
z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej bez względu na miejsce zamieszkania, czy też na to, 
do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożyli deklarację. 
Lekarz dyżurujący udziela porad głównie w warunkach ambulatoryjnych, ale też,
w przypadkach medycznie uzasadnionych,w domu pacjenta (osoby z obszaru miasta Płock)
lub telefonicznie.
Miejsce jest łatwo dostępne - wejście do poradni jest od strony ul. Kościuszki 
(przy skrzyżowaniu z ul. Zacisze).
Numery telefonu do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 

tel. 24 364 51 61
tel. 24 364 52 29
w godzinach pracy poradni.
Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy