Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2

Poradnie

Partnerzy