Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Zielona 40

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Góry 7

Poradnie

Partnerzy