Ważne komunikaty:
W dniach 9-12.11.2018 konsultacje komercyjne możliwe pod numerem 24-3645161, komercyjne badania USG 24-3645134

Poradnie

Pracownia Endoskopowa

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Poradnia Wad Postawy dla Dzieci

Poradnia Preluksacyjna

Pracownie Fizjoterapii

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci

Poradnie stomatologiczne w szkołach

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Partnerzy