Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Poradnie

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Rehabilitacyjna

Pracownia Endoskopowa

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Wad Postawy dla Dzieci

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Pracownie Fizjoterapii

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci

Poradnie stomatologiczne w szkołach

Poradnia Stomatologiczna

Partnerzy