Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Poradnie

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Rehabilitacyjna

Pracownia Endoskopowa

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Wad Postawy dla Dzieci

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Pracownie Fizjoterapii

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci

Poradnie stomatologiczne w szkołach

Partnerzy