Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Oferty pracy

 

 

 

Pisemne oferty można dostarczyć osobiście lub listownie na poniższy adres:
Kancelaria (pok. 213)
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 28
09- 402 Płock  

 

Informacje dotyczących ofert udziela:


Zbiginiew Kukla vel Kuklewicz
tel. 24 364 51 78
kom.: 668 103 023

adres e-mail: zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym:

http://szpitalplock.pl/aktualnosc/298-ochrona_danych_osobowych_zgodnie_z_rozporzadzeniem_eu__rodo

 

 

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy