Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Programy Profilaktyczne

WYKAZ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ-MIASTO PŁOCK
I REALIZOWANYCH W PŁOCKIM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2020 - 2021

Program

 

Opis

Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 17 lipca 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV adresowany dla dziewcząt mieszkających w Płocku w wieku 12 lat (o zakwalifikowaniu decyduje rok urodzenia), które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień, wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

Miejsce realizacji świadczeń:

1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku:

 • wtorek        od 11.30 do 14.00
 • środa         od 15.00 do 17.00
 • czwartek    od 15.00 do 17.00
 • piątek         od 11.30 do 12.30

2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 w Płocku ul. Góry 7:

 • poniedziałek od 15.00 do 18.00
 • wtorek          od 10:00 do 13:00
 • piątek           od 12.00 do 13:00

3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 w Płocku
ul. Zielona 40:

 • środa           od 08.00 do 10.00
 • czwartek      od 16:00 do 18:00
 • piątek          od 08.00 do 10.00

Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-55; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7 w Płocku,  nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00
 3.  Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielona 40 w Płocku, nr tel. 24/364-54-02; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

 

Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka  w latach 2018- 2020

 

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 23 kwietnia 2018 r.  do 30 listopada 2020 r.

Program obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie miasta Płocka w przedziale wiekowym od 12 do 23 miesiąca życia  - w drugim roku życia (o zakwalifikowaniu decyduje data urodzenia), wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

Miejsce realizacji świadczeń:

 1. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku
 • wtorek        od 11.30 do 14.00
 • środa          od 15.00 do 17.00
 • czwartek     od 15.00 do 17.00
 • piątek          od 11.30 do 12.30
2. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1  ul. Zielona 40 w Płocku
 • środa            od 8.00 do 10.00
 • czwartek      od 16.00 do 18.00
 • piątek           od  8.00 do 10.00
3. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7 w Płocku
 • poniedziałek  od 15.00 do 18.00
 • wtorek            od 10.00 do 13.00
 • piątek             od 12.00 do 13.00

Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-55; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7 w Płocku,  nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00
 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielona 40 w Płocku, nr tel. 24/364-54-02; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 21 marca 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

Program przeznaczony jest dla osób mieszkających w Płocku, objętych powszechnym – obowiązkowym  i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym:

 1. w wieku 50 lat i więcej niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 2. w wieku 40-65 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 3. w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) – w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej,

które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego i nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.

Przy określaniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia pacjenta.

Miejsce realizacji świadczeń w ramach programu:

a)   indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum - Poradnia Internistyczna (parter budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych), ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock:

 • wtorek w godzinach 07:00–14:00; 15:00-18:00;
 • środa w godzinach 07:00–14:00;
 • czwartek w godzinach 07:00–14:00; 15:00-18:00

b)   badanie kolonoskopowe - Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, wg następującego harmonogramu:

 • poniedziałek w godzinach 15:00 - 18:00; 
 • wtorek w godzinach 07:30–08:00; 14:00 - 14:30;
 • czwartek w godzinach 15:00- 18:00;
 • sobota (1 w m-cu) w godzinach 08:00-10:00

 Sposób zgłaszania się do programu polityki zdrowotnej i rejestracji pacjentów:

a) osobiście - Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. , ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 14:00;

b) telefonicznie wraz ze wskazaniem numeru telefonu - Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. , ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 14:00; numer rejestracji telefonicznej: 662 028 232.

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka  w latach 2018- 2020

                  

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

 Program obejmuje osoby w wieku 65 lat i więcej (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia) – zamieszkałe na terenie miasta Płocka,  wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

Miejsce realizacji świadczeń:

  1. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku

 • poniedziałek   od 8.00 do 17.00
 • wtorek             od 8.00 do 11.30
 • środa               od 8.00 do 11.30
 • czwartek          od 8.00 do 11.30
 • piątek               od 8.00 do 11.30
2. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1   ul. Zielona 40 w Płocku
 • środa                od  8.00 do 10.00
 • czwartek           od 16.00 do 18.00
 • piątek                od  8.00 do 10.00
3. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2  ul. Góry 7 w Płocku
 • poniedziałek     od 15.00 do 18.00
 • wtorek               od 10.00 do 13.00
 • piątek                od 12.00 do 13.00

 Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-55; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7 w Płocku,  nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00
 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielona 40 w Płocku, nr tel. 24/364-54-02; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

 

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020

Program profilaktyczny realizowany jest w okresie od 13 września 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

Program obejmuje dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta Płocka uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Płocka oraz ich rodziców.

W ramach programu realizowane są następujące świadczenia:

 1. Lakowanie zębów – odbywa się w następujących szkołach: ZSz nr 5, ul. Kutrzeby 2a, Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 1, ul. Gradowskiego 24, SP Nr 22, ul. Czwartaków 6, ZSz nr 1, ul. Piaska 5, SP nr 21, ul. Chopina 62, SP Nr 3, ul. Kossobudzkiego 7, SP Nr 12, ul. Brzozowa 3,  SP Nr 20, ul. Korczaka 10, SP Nr 17, ul. Miodowa 13a, SP Nr 6, ul. 1-go Maja 11, SP Nr 5,                     ul. Cicha 12A, SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23, ul. Walecznych 20,
 2. Zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dzieci i rodziców/opiekunów – odbywają się                                 w następujących palcówkach: ZSz nr 5, ul. Kutrzeby 2a, Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 1, ul. Gradowskiego 24, SP Nr 22, ul. Czwartaków 6, ZSz nr 1, ul. Piaska 5, SP nr 21, ul. Chopina 62, SP Nr 3, ul. Kossobudzkiego 7, SP Nr 12, ul. Brzozowa 3,  SP Nr 20, ul. Korczaka 10, SP Nr 17, ul. Miodowa 13a, SP Nr 6, ul. 1-go Maja 11, SP Nr 5, ul. Cicha 12A, SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23, ul. Walecznych 20, MP nr 1 im. Marii Macieszyny, ul. Kościuszki 7, MP nr 2, ul. Ciechomicka 68, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Gałczyńskiego 7, MP nr 4 im. Jasia i Małgosi, ul. Czwartaków 18b, MP nr 5, ul. Wacława Lachmana 28,  MP nr 6, ul. Łączniczek 14, MP nr 8, ul. św. Wojciecha 1b, MP nr 9, ul. Krótka 1, MP nr 10, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, MP nr 11, ul. Bielska 26/1, MP nr 12, ul. Misjonarska 12, MP nr 13, ul. Krakówka 8, MP nr 14, ul. Miodowa 8/1, MP z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4, MP z Oddziałami Integracyjnymi nr 16, ul. Zgliczyńskiego 8, MP nr 17 im. Małego Księcia, ul. Szymona Kossobudzkiego 10, MP nr 19, ul. Słowackiego 27, MP nr 21, ul. Mikołaja Reja 4, MP nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6a, MP nr 27, ul. Mikołaja Reja 28, Miejskie Przedszkole nr 29, Płock ul. Kochanowskiego 7, MP z Oddziałami Integracyjnymi nr 31, ul. Szarych Szeregów 32, MP z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 im. Jean\'a Vanier, ul. Padlewskiego 2, MP nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 2, MP nr 37, ul. Hubalczyków 5, SP Nr 1, ul. V. Karadzica 1, SP Nr 16, ul. Piasta Kołodzieja 7, SP Nr 18, ul. Jasna 8, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Kolegialna 23.

Szczegółowe informacje dot. terminów realizacji oraz zapisy dostępne są w Gabinetach Stomatologicznych   ww. szkół.

 

Opracowanie zmian: N. Gonczaryk

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy