Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Programy Profilaktyczne

 

Program profilaktyczno- zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017

Program profilaktyczny finansowany jest przez Gminę – Miasto Płock

 

Program adresowany jest do dzieci mieszkających w Płocku w przedziale wiekowym 6-16 lat. Program obejmuje:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i ich rodziców

- świadczenia zdrowotne udzielane uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych wg wykazu i na warunkach określonych w załączniku nr 2 i nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Powyższe świadczenia wykonywane są w 11 gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w płockich szkołach, które nie mają kontraktu z NFZ. Są to następujące placówki: SP Nr 1, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 12, SP nr 16, SP nr 17, SP Nr 18, SP Nr 20, SP Nr 23, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 5.

- lakowanie zębów trzonowych i przedtrzonowych powyżej 7 roku życia dziecka (do 16 r.ż.) w 17 gabinetach szkolnych  (powyższe oraz SP Nr 3, SP Nr 22, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1)   oraz Poradni Stomatologicznej dla Dzieci w Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2.

 

Informacje pod nr tel. 24 364 53 67

 

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż Spółka jest realizatorem Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017.


Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW c) jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirus zapalenia wątroby typu C. Wirus przenosi się głównie przez krew. Do zakażenia może dojść w większości przypadków skutkiem zabiegów medycznych, zwłaszcza drobnych, takich jak zastrzyki lub pobieranie krwi, ale również podczas wizyty u fryzjera, kosmetyczki, manikiurzystki, stomatologa, tatuowania lub kolczykowania ciała, itp.

 

Program przeznaczony jest dla osób w wieku 30 – 65 lat, mieszkających w Płocku, objętych obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Zakres świadczeń w ramach Programu:

 1. Przeprowadzenie anonimowej ankiety,

 2. Pobranie krwi do badania (minimum 2 h bez jedzenia),

 3. Wykonanie testu na obecność przeciwciał anty- HCV.

 

Szczegółowe informacje dotyczących programu polityki zdrowotnej można uzyskać w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock ul. Kościuszki 28, pod numerem telefonu 24 364-51-35.

Do programu polityki zdrowotnej można zgłaszać się osobiście w następujących punktach pobrań:

 1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock ul. Kościuszki 28 od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10:00 – 19:00.

 2. Przychodnia Świętej Trójcy, Płock ul. Miodowa 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00.

 3. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 1, Płock ul. Zielona 40 w czwartki w godzinach 7:30 – 10:00.

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017 finansowany jest przez Gminę – Miasto Płock.

 

Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016-2018

Program profilaktyczny finansowany przez Gminę - Miasto Płock.

Program profilaktycznych szczepień przeciwko HPV adresowany dla dziewcząt mieszkających w Płocku w wieku 12 lat (o zakwalifikowaniu decyduje rok urodzenia), które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień, wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

 

Program realizowany jest w:

1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku
nr.tel.24/365-53-50, 24/364-53-55:

 • Wtorek od 11.30 do 14.00

 • Środa od 15.00 do 17.00

 • Czwartek od 15.00 do 17.00

 • Piątek od 11.30 do 14.00

2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7
nr.tel. 24/364-54-00

 • wtorek od 10.00 do 13.00

 • środa od 10:00 do 13:00

 • piątek od 12.00 do 13:00

3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40

nr.tel. 24/364-54-01

 • Środa od 08.00 do 10.00

 • Czwartek od 16:00 do 18:00

 • Piątek od 08.00 do 10.00

Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-50; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7, nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00

 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40, nr tel. 24/364-54-01. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Program profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach 2016- 2018

 

Program profilaktyczny finansowany przez Gminę - Miasto Płock

 

 

Program obejmuje dzieci mieszkające w Płocku w przedziale wiekowym od 12 do 23 miesiąca życia – w drugim roku życia (o zakwalifikowaniu decyduje data urodzenia), nie należące do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową, które dotąd nie zostały uodpornione przeciwko pneumokokom, wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

 

Miejsce realizacji świadczeń:

 

1. Przychodnia Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku

nr.tel. 24/365-53-50, 24/364-53-55:

 •  wtorek od 11.30 do 14.00
 • środa od 15.00 do 17.00
 • czwartek od 15.00 do 17.00
 • piątek od 11.30 do 14.00

2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7

nr.tel.24/365-53-50, 24/364-53-41,24/364-54-00

 •  wtorek od 10.00 do 13.00
 • środa od 10:00 do 13:00
 • piątek od 12.00 do 13:00

3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40

 nr.tel. 24/364-54-01

 • środa od 08.00 do 10.00
 • czwartek od 16:00 do 18:00
 • piątek od 08.00 do 10.00

Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-50; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7, nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00
 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40, nr tel. 24/364-54-01. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka  w latach 2015- 2017

 

Program profilaktyczny finansowany przez Gminę - Miasto Płock

 

Program obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie miasta Płocka w przedziale wiekowym od 12 do 23 miesiąca życia - w drugim roku życia (o zakwalifikowaniu decyduje data urodzenia), wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

 

Miejsce realizacji świadczeń:

 

1. Przychodnia Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku

nr.tel. 24/365-53-50, 24/364-53-55:

 • wtorek od 11.30 do 14.00

 • środa od 15.00 do 17.00

 • czwartek od 15.00 do 17.00

 • piątek od 11.30 do 14.00

 

2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7

nr.tel. 24/364-54-00

 • wtorek od 10.00 do 13.00

 • środa od 10:00 do 13:00

 • piątek od 12.00 do 13:00

 

 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40

nr.tel. 24/364-54-01

 • środa od 08.00 do 10.00

 • czwartek od 16:00 do 18:00

 • piątek od 08.00 do 10.00

 

Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-50; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7, nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00

 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40, nr tel. 24/364-54-01. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka  w latach 2015- 2017

 

  

Program profilaktyczny finansowany przez Gminę - Miasto Płock

 

Program obejmuje osoby w wieku 65 lat i więcej (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia) – zamieszkałe na terenie miasta Płocka,  wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

 

Miejsce realizacji świadczeń:

 

1. Przychodnia Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku

nr.tel. 24/365-53-50, 24/364-53-55:

 •  wtorek od 11.30 do 14.00

 • środa od 15.00 do 17.00

 • czwartek od 15.00 do 17.00

 • piątek od 11.30 do 14.00

 

2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7

nr.tel. 24/364-54-00

 •  wtorek od 10.00 do 13.00

 • środa od 10:00 do 13:00

 • piątek od 12.00 do 13:00

 

 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40

nr.tel. 24/364-54-01

 • środa od 08.00 do 10.00

 • czwartek od 16:00 do 18:00

 • piątek od 08.00 do 10.00

 

Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-50; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7, nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00

 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40, nr tel. 24/364-54-01. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

 

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy