Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Programy Profilaktyczne

WYKAZ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ-MIASTO PŁOCK I REALIZOWANYCH W PŁOCKIM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2018 R.

Program

Opis

Program
profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016-2018

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 1 marca 2016 do 30 listopada 2018 r.

Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV adresowany dla dziewcząt mieszkających w Płocku w wieku 12 lat (o zakwalifikowaniu decyduje rok urodzenia), które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień, wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

Miejsce realizacji świadczeń:

1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku
nr.tel.24/365-53-50, 24/364-53-55:

 • Wtorek od 11.30 do 14.00
 • Środa od 15.00 do 17.00
 • Czwartek od 15.00 do 17.00
 • Piątek od 11.30 do 14.00

2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7
nr.tel 24/364-54-00

 • wtorek od 10.00 do 13.00
 • środa od 10:00 do 13:00
 • piątek od 12.00 do 13:00

3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40

nr.tel. 24/364-54-01

 • Środa od 08.00 do 10.00
 • Czwartek od 16:00 do 18:00
 • Piątek od 08.00 do 10.00

Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-50; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7, nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00
 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40, nr tel. 24/364-54-01. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

 

Program

profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach 2016- 2018

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 1 marca 2016 do 30 listopada 2018 r.

Program obejmuje dzieci mieszkające w Płocku w przedziale wiekowym od 12 do 23 miesiąca życia – w drugim roku życia (o zakwalifikowaniu decyduje data urodzenia), nie należące do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową, które dotąd nie zostały uodpornione przeciwko pneumokokom, wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

 

Miejsce realizacji świadczeń:

 

1. Przychodnia Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku

nr.tel. 24/365-53-50, 24/364-53-55:

 •  wtorek od 11.30 do 14.00
 • środa od 15.00 do 17.00
 • czwartek od 15.00 do 17.00
 • piątek od 11.30 do 14.00

2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7

nr.tel.24/365-53-50, 24/364-53-41,24/364-54-00

 •  wtorek od 10.00 do 13.00
 • środa od 10:00 do 13:00
 • piątek od 12.00 do 13:00

3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40

 nr.tel. 24/364-54-01

 • środa od 08.00 do 10.00
 • czwartek od 16:00 do 18:00
 • piątek od 08.00 do 10.00

 

 

Rejestracji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w:

 1. Przychodni Świętej Trójcy ul. Miodowa 2 w Płocku, nr tel. 24/364-53-50; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
 2. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7, nr tel. 24/364-54-00; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00
 3. Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1 ul. Zielonej 40, nr tel. 24/364-54-01. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

w latach 2017-2018

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 15 września 2017 do 30 listopada 2018 r.

Program przeznaczony jest dla osób mieszkających w Płocku, objętych powszechnym – obowiązkowym  i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym:

 1. w wieku 50 lat i więcej niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 2. w wieku 40-65 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 3. w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) – w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego i nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.

Przy określaniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia pacjenta.

 

Miejsce realizacji świadczeń w ramach programu:

a)   indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum - Poradnia Internistyczna (parter budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych), ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock:

 • wtorek w godzinach 07:00–14:00; 15:00-18:00;
 • środa w godzinach 07:00–14:00;
 • czwartek w godzinach 07:00–14:00; 15:00-18:00

b)   badanie kolonoskopowe - Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. ,                          ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, wg następującego harmonogramu:

 • poniedziałek w godzinach 15:00 - 18:00; 
 • wtorek w godzinach 07:30–08:00; 14:00 - 14:30;
 • czwartek w godzinach 15:00- 18:00;
 • sobota (1 w m-cu) w godzinach 08:00-10:00

 

Sposób zgłaszania się do programu polityki zdrowotnej i rejestracji pacjentów:

a)     osobiście - Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. , ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 14:00;

b)     telefonicznie wraz ze wskazaniem numeru telefonu - Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. , ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 14:00; numer rejestracji telefonicznej: 24/364-51-71.

 

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne w latach 2017-2021                      

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 10 listopada 2017 do 30 czerwca 2021 r.

Umowa, która jest finansowana przez Gminę-Miasto Płock realizowana jest w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych na terenie następujących szkół:  SP3, SP5, SP6, SP12, SP17, SP20, SP22, SP23, ZS1, ZS2, ZS5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i obejmuje realizację świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, będących mieszkańcami miasta Płocka.

 

 Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów: w gabinecie szkolnym zgodnie z harmonogramem pracy gabinetu                     w danej szkole.

 

Program

profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka  w latach 2018- 2020

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 23 kwietnia 2018 do 30 listopada 2020 r.

 

Program obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie miasta Płocka w przedziale wiekowym od 12 do 23 miesiąca życia  - w drugim roku życia (o zakwalifikowaniu decyduje data urodzenia), wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

 

Miejsce realizacji świadczeń:

 

 1. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku

W dniach:

 1. Wtorek 11.30-14.00
 2. Środa 15.00-17.00
 3. Czwartek 15.00-17.00
 4. Piątek 11.30. -12.30
 5. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1  ul. Zielona 40 w Płocku

W dniach:

 1. Środa 8.00-10.00
 2. Czwartek 16.00-18.00
 3. Piątek 8.00-10.00
 4. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2 ul. Góry 7 w Płocku

W dniach:

 1. Poniedziałek 15.00-18.00
 2. Wtorek 10.00-13.00
 1. Piątek 12.00-13.00

 

Program

profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka  w latach 2018- 2020

Program profilaktyczny realizowany w okresie od 23 kwietnia 2018 do 30 listopada 2020 r.

 

Program obejmuje osoby w wieku 65 lat i więcej (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia) – zamieszkałe na terenie miasta Płocka,  wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszych Przychodniach (wymienionych poniżej).

 

Miejsce realizacji świadczeń:

 

 1. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku

W dniach:

 1. Poniedziałek 8.00-17.00
 2. Wtorek 8.00-11.30
 3. Środa 8.00-11.30
 4. Czwartek 8.00-11.30
 5. Piątek 8.00-11.30
 6. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 1   ul. Zielona 40 w Płocku

W dniach:

 1. Środa 8.00-10.00
 2. Czwartek 16.00-18.00
 3. Piątek 8.00-10.00
 4. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 w Płocku, Filia nr. 2  ul. Góry 7 w Płocku

W dniach:

 1. Poniedziałek 15.00-18.00
 2. Wtorek 10.00-13.00
 3. Piątek 12.00-13.00

 

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy