Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605
zapisz do PDF    drukuj

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Pełna nazwa poradni

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego


 

Adres

 

Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Reja 15/3, 09-400 Płock


Telefon do rejestracji

24/364 53 21  

 

 

Dni i godziny przyjęć


poniedziałek, środa, piątek 7.00 - 15.00;
wtorek, czwartek 7.00 - 18.00

 

Telefon do poradni

24/364 53 22 Gabinet lekarski - Rudzińska

24/364 53 23 Gabinet lekarski - Gruca

24/364 53 24 Gabinet lekarski – Baraniuk

24/364 53 25 Gabinet lekarski - Różańska

 

 

 

Zatrudnieni lekarze

 

Grażyna Grabska -Baraniuk – specjalista psychologii
Janina Gruca – specjalista psychiatria
Magdalena Klimkiewicz - psycholog
Monika Owczarska-Stawecka - psycholog
Krystyna Rudzińska – mgr psychologii klinicznej
Sylwia Różańska – mgr pedagogiki i resocjalizacji

      

 

Zakres świadczonych usług

 

zapewnienie ciągłości i systematyczności leczenia psychiatrycznego, celem zapobiegania pogorszeniom stanu psychicznego i konieczności rehospitalizacji,

 

udzielający świadczeń: psychiatrzy, psycholodzy kliniczni, pracownik socjalny, pielęgniarki,

 

udzielane świadczenia: diagnostyka i leczenie psychiatryczne, diagnostyka i leczenie psychologiczne, poradnictwo, sesje wsparcia społecznego, psychoedukacja, wizyty domowe podstawowe badania laboratoryjne badania specjalistyczne (EEG, CT) w zależności od wskazań;

 

poradnia współpracuje z: Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Monarem, Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Opieki Społecznej, Opieką Społeczną, POZ, Sądem i Prokuraturą;

 

 

 

 

Dokumenty niezbędne do przyjęcia

Pacjenci w ramach NFZ

Dowód osobisty (numer PESEL) lub paszport
Dowód ubezpieczenia
Pacjenci komercyjni

Dowód osobisty

Poradnie

Partnerzy