Ważne komunikaty:
zapisz do PDF    drukuj

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

 
Kierownik - 24/ 364 52 82

 

Kierownik: 

mgr Maria Maruszak

 

Pielęgniarka oddziałowa:

Joanny Krysztof tel.24 364 52 82


Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom przewlekle chorym, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

 

W Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym mogą przebywać m.in. chorzy:

 • ze schorzeniami neurologicznymi: po przebytym udarze mózgu z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Alzheimera, rozmiękaniem mózgu (encephalomalacia), po przebytym urazie kręgosłupa z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem,
 • z licznymi powikłaniami cukrzycowymi (neuropatia, nefropatia, mikroangiopatia) i trudno gojącymi się owrzodzeniami,
 • po amputacjach kończyn,
 • z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli (astma i rozedma płuc),
 • z innymi schorzeniami prowadzącymi do długotrwałego unieruchomienia i/lub niepełnosprawności.

 

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nie przyjmuje się pacjentów, których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką długoterminową jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Oferujemy:

 • Całodobowe kompleksowe świadczenia pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • Świadczenia lekarskie,
 • Rehabilitację,
 • Badanie i terapię psychologiczną,
 • Badanie i terapię logopedy,
 • Terapię zajęciową,
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Leczenie dietetyczne.

 

Naszym pacjentom oferujemy:

 • 51 elektrycznie regulowanych łóżek z materacami przeciw odleżynowymi.
 • Pokoje 2 i 3 osobowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym 3 pokoje 2 osobowe z zapleczem sanitarnym i 1 pokój 3 osobowy z zapleczem sanitarnym.
 • Zintegrowany system do higieny osobistej
 • Cztery posiłki dziennie
 • Opiekę wykwalifikowanego personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego
 • Opiekę duszpasterską
 • Życzliwą i rodzinną atmosferę.
 • Indywidualne podejście do każdego pacjenta.
 • Usprawnianie przy pomocy wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

 

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym chory przebywa czasowo. Czas pobytu pacjenta w zakładzie wynosi 3 - 6 miesięcy.

Sposób i tryk kierowania do Zakładu oraz zasady  udzielania odpłatności w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych z dnia 25.06.2012 r

 

Aby pobyt w Zakładzie przebiegał w możliwie komfortowych warunkach, prosimy aby zabrali Państwo ze sobą:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń bezpłatnej opieki zdrowotnej
 • karty informacyjnej na temat dotychczasowego leczenia
 • przybory toaletowe, w tym obcinacz do paznokci
 • ręczniki
 • koszule nocne
 • odzież do ćwiczeń/w przypadku pacjentów poruszających się.

 

Do pobrania:

Procedura przyjęcia pacjentów do ZPO (213.56kB)
Wywiad pielęgniarski (124.36kB)
Zaświadczenie lekarskie (67.99kB)
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego (188.73kB)
Wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (40.4kB)
Partnerzy