Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Przychodnie

Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2

Centralny Ośrodek Rehabilitacji, ul. Tysiąclecia 13

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Zielona 40

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Góry 7

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, ul Tysiąclecia 13

Centrum Zdrowia Psychicznego

Partnerzy