Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Zakład Medycyny Szkolnej

 

 

Kierownik

Anna Hejna-Goślicka

 

Tel. 785-661-415

 

 

Celem działania Zakładu Medycyny Szkolnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładach nauczania i wychowania stopnia podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, a w szczególności:

 

  1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
  2. Profilaktyka: chorób układu kostnego i narządu ruchu, chorób układu krążenia, chorób układu, oddechowego, chorób układu nerwowego oraz zaburzeń zdrowia psychicznego, chorób zaburzeń narządu wzroku, chorób zakaźnych, chorób układu pokarmowego, chorób układu krwionośnego i odpornościowego, chorób układu moczowo – płciowego, chorób nowotworowych, zaburzeń w rozwoju somatycznym (wzrostu wagi), wad słuchu i wymowy, uzależnień, alergii, cukrzycy, wypadków, urazów i zatruć;
  3. Świadczenia diagnostyczne i testy przesiewowe;
  4. Postępowanie poprzesiewowe;
  5. Świadczenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach uczniów oraz pracowników szkoły;
  6. Sprawowanie w warunkach szkolnych opieki w stosunku do uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymii;
  7. Sprawowanie kontroli nad warunkami higienicznymi, sanitarnymi bezpieczeństwem dzieci w szkole.

 

 

 Wykaz Gabinetów Medycyny Szkolnej znajduje się w poniższym załączniku.

 

Do pobrania:

Gabinety Medycyny Szkolnej (206.9kB)
Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy