Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Dla pacjenta

 

 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

Ankieta satysfakcji pacjenta 

 


 

Opieka duszpasterska

 


 

Programy profilaktyczne

 


 

Usługi komercyjne

 


 

Kombatanci

 


 

Do pobrania

 


 

Rzecznik praw pacjenta

 


 

Rzecznik praw pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 


 

Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent

 


 

Komisja etyczna

 


 

Prawa i obowiązki pacjenta

 


 

Prawo do świadczeń poza kolejnością

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy