Ważne komunikaty:

Dla pacjenta

 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

Ankieta satysfakcji pacjenta 

 


 

Opieka duszpasterska

 


 

Programy profilaktyczne

 


 

Usługi komercyjne

 


 

Kombatanci

 


 

Do pobrania

 


 

Rzecznik praw pacjenta

 


 

Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent

 


 

Komisja etyczna

 


 

Prawa i obowiązki pacjenta

 


 

Prawo do świadczeń poza kolejnością

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy