Uprzejmie informujemy, że jesteśmy wśród placówek, które realizują program „Profilaktyka 40 plus”.

Każdy, kto ma 40 lat lub więcej, może skorzystać z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych.

Motywem przewodnim akcji jest hasło „Badaj się i bądź zdrów!” oraz #badaMYsię.

Cel programu

Celem programu jest powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych wobec obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z epidemią SARS-CoV-2. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Okres realizacji programu: do 30.11.2021 r.

Do kogo skierowany jest program?

Do programu kwalifikują się świadczeniobiorcy, którzy w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia) i nie korzystali ze świadczeń w ramach tego programu.

Tryb zgłoszenia się do programu

Podstawą wykonania badań w programie jest e-skierowanie, które generują świadczeniobiorcy, po udzieleniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu oceny ryzyka, zwanego „Ankieta 40 PLUS”, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub za pośrednictwem infolinii Domowa Opieka Medyczna (DOM).


Jak skorzystać z bezpłatnego pakietu badań?

– Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) – to pomoże ocenić czynniki ryzyka (na podstawie udzielonych odpowiedzi system generuje zalecenia dotyczące stylu życia oraz wskazuje jakie badania profilaktyczne należy wykonać celem oceny stanu zdrowia).

– Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie na dopasowany do Ciebie pakiet badań. Nie musisz go drukować ani pobierać!

– Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. Weź ze sobą dowód osobisty.

– Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której zrobiłeś badanie.

Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53

Gdzie można zrobić badania?

Punkt pobrań – Laboratorium
(Szpital Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock);

  • w dniach: od poniedziałku do piątku; w godzinach: 10:30 – 12:30;
  • dodatkowe informacje pod numerem tel. 24 364-51-72;Pakiet badań

Program przewiduje oddzielne pakiety badań dla mężczyzn i kobiet. Szczegółowe informacje dotyczące programu „Profilaktyka 40 plus” można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Pakiet badań dla kobiet będzie zawierał:

– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
– stężenie glukozy we krwi
– ocena funkcji wątroby (AIAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe)
– poziom kreatyniny we krwi
– badanie ogólne moczu
– poziom kwasu moczowego
– krew utajona w kale

Pakiet dla mężczyzn będzie zawierał:

– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
– stężenie glukozy we krwi
– ocena funkcji wątroby (AIAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe)
– poziom kreatyniny we krwi
– badanie ogólne moczu
– poziom kwasu moczowego we krwi
– krew utajona w kale
– PSA

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera:

– pomiar ciśnienia tętniczego,
– ocenę miarowości rytmu serca,
– pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,
– obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).