Treść artykułu

W związku z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ Zarząd Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i personelu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849.)

wstrzymuje odwiedziny do odwołania w n/w Oddziałach:

  1. Chorób Wewnętrznych,
  2. Neonatologicznym,
  3. Pediatrycznym.