Treść artykułu

W związku z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ Zarząd Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i personelu oraz realizując PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, informuje:

Na podstawie art. 5 w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz pkt 1,3 Regulaminu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych lub przebywających w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadzonym Zarządzeniem Nr 01/2019 Prezesa Zarządu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku z dnia 14 stycznia 2019 roku, Zarząd Spółki zwraca się do osób odwiedzających pacjentów o przestrzeganie n/w zasad:

 1. Osoby odwiedzające okazują:
 • certyfikat szczepienia
 • negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21, wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin.

Jest możliwość wykonania w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej odpłatnie testu
w kierunku wirusa SARS-CoV-2
1.

 1. Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach 14:00-18:00

(ustalenie innych godzin odwiedzin jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu
z Pielęgniarką Oddziałową lub Ordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym w zastępstwie Ordynatora).

 1. Informacje na temat stanu zdrowia pacjenta udzielane są w godzinach 12:00 – 14:00
 2. Pacjenta odwiedza 1 osoba.
 3. Czas odwiedzin do 15 min.,należyzachować dystans min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzająca a odwiedzanym pacjentem i innymi osobami przebywającymi
  w podmiocie leczniczym.
 4. Obowiązuje rejestracja osób odwiedzających.
 5. W Sali pacjenta mogą przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające.
 6. Osoby odwiedzające zachowują zasady reżimu sanitarnego, tj. obowiązuje:
 • maseczka zasłaniająca usta i nos.
 • dezynfekcja rąk (przed wejściem do Sali pacjenta i po zakończeniu odwiedzin);
 • ochronny fartuch jednorazowy obowiązuje podczas wizyty na Trakcie porodowym.
 1. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała).
 2. Osoby odwiedzające naruszające reżim sanitarny, mogą mieć nakazane opuszczenie terenu podmiotu leczniczego.
 3. Procedura uszczegóławiająca obowiązujące zasady podczas odwiedzin – dostępna
  w Oddziałach
  .