Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

zatrudni

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Zadania, w szczególności:

 • pielęgnowanie chorych,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia,
 • podawanie leków,
 • planowanie opieki indywidualnej pacjenta,
 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,
 • prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej i nadzór nad nią,
 • edukowanie pacjentów i rodziny,
 • przestrzeganie praw pacjenta i etyki pielęgniarskiej.

Wymagania:

 • posiadanie kwalifikacji poświadczonych odpowiednim dokumentem,
 • umiejętności interpersonalne, optymistyczne usposobienie, empatia,
 • dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność,
 • punktualność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat,
 • wzajemną pomoc i wsparcie pracowników,
 • pracę zespołową w opiece nad pacjentem,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Informacje dodatkowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) osobiście do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub drogą na adres e-mail: rekrutacja@plockizoz.pl.

W temacie maila proszę wpisać pielęgniarka/pielęgniarz Oddział Chorób Wewnętrznych.

Termin nadsyłania dokumentów: do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 12:00.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

Wszelkich informacji udziela: pracownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi nr tel. 24 364 51 32, 723-555-957.

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym: