Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

zatrudni

REFERENT

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Zadania, w szczególności:

 • realizacja wniosków i zamówień w obszarze Działu Obsługi Technicznej,
 • współpraca z zakładami dostarczającymi media na potrzeby Spółki, powiadamianie o planowych lub awaryjnych przerwach w dopływie wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, itp.,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją instalacji, sprzętu i aparatury elektrycznej w Spółce,
 • planowanie, organizowanie, kontrolowanie i ewidencjonowanie okresowych inspekcji, konserwacji i przeglądów sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz sprzętu i aparatury technicznej oraz medycznej,
 • nadzór nad dostarczaniem tlenu w butlach z magazynu do oddziałów szpitalnych,
 • działalność administracyjna w obszarze obsługi technicznej, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji przetargów postępowań o udzielenie zamówienia i innych procedur określonych prawem zamówień publicznych,
 • opracowywanie pod względem merytorycznym faktur, będących wynikiem działalności w  obszarze obsługi technicznej oraz aparatury medycznej, terminowe ich rozliczanie, sporządzania materiałów i rozliczeń faktur w obszarze Działu Obsługi Technicznej, zgodnie z umowami oraz dokonywanie zakupów gotówkowych,
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii w obszarze obsługi technicznej, diagnozowanie i realizacja procesu napraw sprzętu użytkowanego w Szpitalu,
 • udział w przygotowywaniu oraz przygotowywanie specyfikacji wymagań technicznych (opis przedmiotu zamówienia) do postępowań o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu, usługi serwisowe i części zamienne aparatury technicznej i medycznej,
 • utrzymanie w gotowości technicznej aparatury technicznej i sprzętu niezbędnego do wykonywania usług w zakresie lecznictwa poprzez sprawowanie nadzoru nad sprawnym działaniem urządzeń i aparatury technicznej,
 • pomoc w planowaniu i realizacji inwestycji, remontów i napraw sprzętu i aparatury medycznej, oprogramowania oraz usług wynikających z zakresu działania działu.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakietu Microsoft Office) i urządzeń biurowych,
 • umiejętności interpersonalne, optymistyczne usposobienie, empatia,
 • dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność,
 • punktualność, odpowiedzialność, odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat,
 • pracę w stałych godzinach,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Informacje dodatkowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) osobiście do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub drogą na adres e-mail: rekrutacja@plockizoz.pl.

W temacie maila proszę wpisać referent DOT.

Termin nadsyłania dokumentów: do dnia 11 sierpnia 2023 roku do godz. 12:00.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

Wszelkich informacji udziela: pracownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi nr tel. 24 364 51 32, 723-555-957.

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym: