Treść artykułu

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o informuje o ogłoszeniu konkursu na sprzedaż środka trwałego – Mobilny Aparat RTG z ramieniem C. Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży dostępna jest w załączniku poniżej.