Treść artykułu

Zachęcamy do zapoznanie się z kursem e-learningowym „Na zdrowie – Twój wybór”.

Kurs został przygotowany przez specjalistów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie we współpracy z Fundacją Młodej Nauki, pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki, w odpowiedzi na stale zwiększające się zainteresowanie społeczne prozdrowotnym stylem życia.

Adresatami treści są wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swojej wiedzy w zakresie szeroko pojętej profilaktyki oraz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, środowiska akademickiego, kadry pedagogicznej szkół, specjalistów promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Zagadnienia poruszane podczas kursu podzielone są na 7 modułów i dotyczą m.in.:

·         zdrowego odżywiania, w tym zbilansowanej diety, suplementów diety, odpowiedniego nawadniania,

·         substancji obniżających zdrowie, czyli używek i alkoholu,

·         psychologicznych aspektów zdrowego życia, takich jak stres, depresja, uzależnienia,

·         aktywności fizycznej,

·         zagadnień związanych z ergonomią pracy i nauki, w tym pracy zdalnej, higieny pracy przy komputerze, organizacji miejsca pracy,

·         zagadnień związanych z relaksem i regeneracją, takich jak sen, odpoczynek, urlop.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Dostępny jest on na ogólnopolskiej platformie edukacyjnej NAVOICA, pod linkiem:

https://navoica.pl/courses/course-v1:Fundacja_Mlodej_Nauki+FMNWSSE01+2022_W1/about

Kurs „Na zdrowie – Twój wybór” realizowany jest w trybie pracy użytkownika platformy, co oznacza, iż w dowolnym czasie uczestnik kursu może realizować kolejne jednostki i wracać do nich, kiedy chce powtórzyć dowolny materiał. Platforma zapamiętuje postępy użytkownika. Poszczególne lekcje uzupełniane są o testy sprawdzające. Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia ukończenia jest zapoznanie się z całym materiałem kursu oraz uzyskanie łącznie 70% punktów możliwych do zdobycia z aktywności w nim zawartych.

Zapraszamy na platformę!