Treść artykułu

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie realizuje projekt pn.: „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Badania obejmują: konsultację lekarza specjalisty – laryngologa oraz badanie fiberoskopem. W uzasadnionych przypadkach: USG szyi, biopsja cienkoigłowa, pobranie wycinka do badania histopatologicznego.

Osobom spoza Warszawy zostaną zwrócone koszty dojazdu.

Rejestracja na wizytę tylko telefonicznie.

Nr telefonu: 573 498 657 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-16.00.

Więcej informacji http://nietracglowy.coi.pl/page/informacje-dla-pacjenta