Treść artykułu

Uprzejmie informujemy, że Pracownia RTG (ul. Miodowa 2) z dniem 01.03.2022 r. wznawia swoją działalność.

Przeprowadzone prace remontowe miały na celu adaptację pomieszczeń o powierzchni ok. 40m2 znajdujących się na parterze Pracowni Zakładu Diagnostyki Obrazowej w budynku Przychodni POZ przy ul. Miodowej 2 na potrzeby montażu nowego aparatu RTG.

Koszt prac: 122 999,99 zł (środki własne).

Ponadto został zakupionynowy Aparat RTG (typ: MULTIX Impact, producent: Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd). Jest to zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – w ramach osi priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – projekt pn. Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. 

W ramach umowy wykonawca zobowiązał się również do montażu, instalacji i uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników (medycznych i Działu Obsługi Technicznej). Koszt aparatu RTG: 583 475,39 zł brutto (80% dofinansowanie z UE).