Treść artykułu

Drodzy Państwo zachęcamy do udziału w  konkursie „MEDYK NA MEDAL”.

Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Pacjenta.

Ww. przedsięwzięcie – objęte patronatem honorowym Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – ma na celu uhonorowanie pracowników medycznych, którzy w dobie pandemii, szczególnie w trudnych warunkach wykazują się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością.

Wszystkie informacje o konkursie wraz regulaminem oraz formularzem zgłoszeń znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/rpp/medyk-na-medal-konkurs-rzecznika-praw-pacjenta.