Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Sekretariat – tel. 024/ 364 51 00
Kancelaria – tel. 024/ 364 51 64

fax 024/ 364 51 02

e-mail: sekretariat@plockizoz.pl

Nr rachunku bankowego: 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

NIP: 774-28-24-705
REGON: 611416590
KRS: 0000214083
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego 47.055.000,00 zł