Kierownik: Michał Wojciechowski – specjalista psychiatra
Lokalizacja: ul. Mikołaja Reja 15/3, 09-402 Płock

Kontakt

kierownik  24 364 53 81
Dzienny Oddział Psychiatryczny  662 028 230
24 364 53 79  
Poradnia Zdrowia Psychicznego  668 639 075
24 364 53 76  
Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień603 600 579
24 364 53 70  
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży  532 403 556  
informacja  24 364 53 78