1405

Powstanie w Płocku DOMUS PAUPERUM HOSPITALES (Domu gościnnego dla ubogich, ufundowanego w pobliżu kościoła św. Trójcy przez księżną Aleksandrę, siostrę Władysława Jagiełły i żonę księcia płockiego Ziemowita IV).

1405

Listopad 1591

Ugoda pomiędzy dominikanami a rajcami miasta w sprawie oddania włók ziemi przez klasztor pod zarząd miasta.

Listopad 1591

1783

Umieszczenie Szpitala w kolegium pojezuickim – obecnym L.O. im. Stanisława Małachowskiego. Sprowadzenie sióstr miłosierdzia z Warszawy.

1783

Kwiecień 1738

Wydanie prawnych zasad urządzenia szpitala. Nad całością czujność dwóch prowizoriów.

Kwiecień 1738

1835

Przeniesienie szpitala przez radę administracyjną królestwa polskiego do budynku zwanego pomasońskim przy obecnej ul. Kościuszki, gdzie mieści się do dziś.

1835

1911

Zwiększenie liczby łóżek w szpitalu. Mimo oporów ze strony rosyjskiego gubernatora został zainstalowany aparat rentgenowski.
Po I wojnie światowej funkcjonowanie oddziałów: wewnętrznego, chirurgii, ginekologii, położniczego, zakaźnego, skórno-wenerologicznego oraz pracowni: chemiczno-bakteriologicznej, rentgenowskiej. Wydzielenie salki dla chorych dzieci.

1911

1945-1950

Odbudowanie struktury Szpitala pod kierunkiem Fundacji Św. Trójcy, skupiającej wszystkie płockie szpitale pod jedną nazwą. Podczas II wojny światowej w szpitalu leczono tylko Niemców. Szpitalnym gońcem był Tadeusz Mazowiecki – późniejszy premier Rzeczpospolitej.

1945-1950

1945

Rozpoczęcie remontu uszkodzonego budynku. Pod kuratelę Szpitala trafiły dwa inne szpitale Świętego Aleksego i żydowski Izaaka Fogla

1945

1973

Powołanie ZOZ-ów. Skupiały one wokół siebie wszystkie miejskie przychodnie, poradnie rejonowe, specjalistyczne i stomatologiczne oraz ościenne gminne ośrodki zdrowia, pogotowia ratunkowe, żłobki miejskie, gabinety w szkołach i przedszkolach. Działanie dwóch szpitali: starego im. Jarosława Dąbrowskiego i „nowego” im. Marcina Kacprzaka.

1973

1975

Powstanie województwa płockiego. Rozdzielenie się dróg dwóch płockich szpitali. Modernizacja szpitala „starego”.

1975

15 czerwca 1998

Przekształcenie na mocy Uchwały Nr 1048/LXV/98 Rady Miasta Płocka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Płocku w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

15 czerwca 1998

Lipiec 2000

Rozpoczęcie działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Lipiec 2000

Sierpień 2000

Rozpoczęcie działalności Chirurgii Jednego Dnia.

Sierpień 2000

Styczeń 2001

Rozpoczęcie działalności Oddziału Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

Styczeń 2001

Sierpień 2001

Rozpoczęcie działalności pionu Ortopedii w Szpitalu Miejskim Św. Trójcy.

Sierpień 2001

Styczeń 2002

Rozpoczęcie działalności Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

Styczeń 2002

Styczeń 2003

Utworzenie pionu Medycyny Pracy.

Styczeń 2003

Grudzień 2003

Podjęcie uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na bazie SZPZOZ.

Grudzień 2003

 Styczeń 2004

Rozpoczęcie prac restrukturyzacyjnych SZPZOZ w Płocku.

 Styczeń 2004

Marzec 2004

Zawiązanie Spółki pod nazwą „Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Marzec 2004

Lipiec 2004

Wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50 000 zł.

Obecnie wynosi 46 286 000 zł.

Lipiec 2004

Styczeń 2005

Rozpoczęcie działalności Poradni Medycyny Sportowej, Przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej i Anestezjologicznej.

Styczeń 2005

Lipiec 2005

Jubileusz 600-lecia Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.

Lipiec 2005

Wrzesień 2005

Utworzenie Przyszpitalnej Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Wrzesień 2005

Październik 2005

Podjęcie decyzji przez Zgromadzenie Wspólników Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o utworzeniu przez Spółkę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Płocki ZOZ”.

Październik 2005

Kwiecień 2006

Likwidacja SZPZOZ.

Kwiecień 2006

Czerwiec 2006

Oddanie do użytku nowoczesnego Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedycznego z Pododdziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu.

Czerwiec 2006

Październik 2006

Przekształcenie Chirurgii Jednego Dnia w Oddział Chirurgii Ogólnej.

Październik 2006

Listopad 2006

Rozpoczęcie funkcjonowania zmodernizowanego Oddziału Chirurgii. Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. i Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. oraz Miastem Płock w zakresie utworzenia Ośrodka Szkoleniowego w dziedzinie endoprotezoplastyki stawów

Listopad 2006

Styczeń 2007

Rozpoczęcie świadczenia usług medycznych przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Styczeń 2007

Styczeń 2007

I Konferencja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Styczeń 2007

2007

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2000 w zakresie świadczenia usług medycznych

2007

2007

Przyznanie Złotej Statuetki w Kategorii: Certyfikat Wiarygodności Firmy, Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług, Certyfikat Zarządzania Firmą dla kadry Kierowniczej

2007

2007

Udział w rankingu prywatnej służby zdrowia tygodnika „Wprost” – zdobycie 4 miejsca w ortopedii, 5 miejsca w ginekologii, 10 miejsca w chirurgii. Ogólnie 13 miejsce w rankingu.

2007

2008

Przyznanie statuetki Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości

2008

2008

Uzyskanie Certyfikatu Wiarygodności Firmy i Certyfikatu Zarządzania Firmą dla kadry Kierowniczej w kategorii Eurocertyfikat 2008

2008

2009

Uzyskanie certyfikatu „Szpital bez bólu”

2009

2010

Nominacja w kategorii Działania na rzecz Pacjenta w ramach konkursu Liderzy OSOZ 2009

2010

2010

Dyplom za aktywny udział w akcji pomocy na rzecz niepełnosprawnego dziecka „Zbieramy nakrętki dla Kacperka”

2010

2010

Dyplom za aktywny udział w akcji pomocy rzeczowej i medycznej osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w rejonie płockim.

2010

2010

Wdrożenie innowacyjnych zabiegów ortopedycznych stawu biodrowego z użyciem najnowocześniejszych i najlepszych protez krótkotrzpieniowych.

2010

2010

Zajęcie 2 miejsca na Mazowszu i 12 w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Szpital bez bólu” w kategorii szpitale niepubliczne wg Rzeczpospolitej i CMJ w Ochronie Zdrowia. 

2010

Wrzesień 2018

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami Normy ISO 9001:2015 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wrzesień 2018

Kwiecień 2021

Utworzenie Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Kwiecień 2021