1. Poradnia Chirurgiczna Ogólna, Szpital Świętej Trójcy
  2. Poradnia Chirurgiczna Ogólna, Przychodnia Świętej Trójcy
Pełna nazwa poradniPoradnia Chirurgiczna Ogólna
AdresSzpital Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Telefon do rejestracji24/ 364 52 29
Dni i godziny rejestracjiponiedziałek – 7.30 -18.00
wtorek – 7.30 – 17.00
środa – 7.30 -18.00
czwartek – 7.30 -15.00
piątek – 7.30 -15.00
Godziny przyjęć
Telefon do poradni24/ 364 52 29
Zatrudnieni lekarzeJarosław Markiewicz – specjalista chirurgii ogólnej
Paweł Sobieski – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Marek Zakrzewski – specjalista chirurgii ogólnej 
Zakres świadczonych usług– Porady z zakresu schorzeń chirurgicznych;
– Zabiegi z zakresu małej chirurgii: usuwanie zmian skórnych – kaszaki, brodawki, tłuszczaki, torbiele, zmiany błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką (badanie histopatologiczne);
– Kwalifikacja pacjentów do planowanych zabiegów operacyjnych;
– Kontynuacja leczenia poszpitalnego;
– Opieka pooperacyjna m.in. zmiana opatrunków, usunięcie szwów;
– Wydawanie skierowań na badania diagnostyczne (USG, Doppler, RTG, Laboratoryjne);
Dokumenty niezbędne do przyjęciaPacjenci w ramach NFZ
Skierowanie
Dowód ubezpieczenia

Pacjenci komercyjni
Dowód osobisty
Pełna nazwa poradniPoradnia Chirurgiczna Ogólna
AdresPrzychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej  
ul. Miodowa 2, 09-400 Płock
Telefon do rejestracji24/ 364 53 02
24/ 364 53 41
Dni i godziny przyjęćponiedziałek – wtorek – 7.00 -18.00
środa – piątek – 7.00 -15.35
Telefon do poradni24/ 364 53 31
Zatrudnieni lekarzePrzemysław Łudczak – lekarz chirurg
Zakres świadczonych usług– udzielanie porad i konsultacji specjalistycznych,
– zaopatrywanie ran i urazów tkanek miękkich,
– leczenie oparzeń, odmrożeń w zakresie i możliwościach działania poradni,
– ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego,
– kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych,
– kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji;
Dokumenty niezbędne do przyjęciaPacjenci w ramach NFZ
Skierowanie
Dowód osobisty (numer PESEL)
Dowód ubezpieczenia

Pacjenci komercyjni
Dowód osobisty