Rejestracja do Poradni Preluksacyjnej jest dostępna przez e-formularz https://szpitalplock.pl/rejestracja-poradnie/ oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-9.00 pod numerem 243645161.

Ordynator
dr n. med. Izabela Krukiewicz – Ruta – specjalista neonatologii

Zastępca Ordynatora
Jarosław Lemiec – specjalista pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Mariola Milewska

Zespół lekarski
Jarosław Lemiec – specjalista pediatrii
dr n. med. Paweł Krajewski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i specjalista neonatologii
dr n. med. Ewa Welfel – specjalista neonatologii
Agnieszka Pius – specjalista pediatrii
Ewa Rogalska – specjalista neonatologii
Bożena Beker – lekarz pediatra

Kontakt
Ordynator24/ 364 51 58
Pielęgniarka Oddziałowa24/ 364 51 76
Pokój lekarski24/ 364 51 51
Pielęgniarki24/ 364 51 86
Sekretarka medyczna24/ 364 51 81
Poradnia Neonatologiczna24/ 364 51 66

Informacje o oddziale: 

Jako jeden z pierwszych w Polsce w 1979 roku wprowadził system opieki tzw. „rooming – in” – matka
z dzieckiem.
 System ten korzystnie wpływa na promocję karmienia piersią, zwiększenie więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem oraz zmniejszenie ilości zakażeń szpitalnych. Oddział
w systemie „rooming- in” jest wyposażony w 2 i 3 osobowe pokoje z węzłem sanitarnym.

Od pierwszych chwil po porodzie dbamy o bezpośredni i nieprzerwany kontakt noworodka z ciałem matki po urodzeniu.

Promujemy karmienie naturalne jako najlepszy sposób karmienia noworodka w pierwszych miesiącach życia.

Oddział uczestniczy w programie przesiewowych badań słuchu u noworodków, którego celem jest wczesne wykrywanie wad słuchu.

Współpracujemy z innymi oddziałami i szpitalami w zakresie konsultacji laryngologicznych, kardiologicznych, rehabilitacyjnych itp.

W razie potrzeby opieka nad noworodkiem jest kontynuowana w przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej, która zapewnia wykwalifikowany personel z oddziału. 

Oddział wyposażony jest w nowoczesną i niezbędną aparaturę do monitorowania oraz prowadzenia noworodków z niską masą urodzeniową, z problemami adaptacyjnymi lub z zaburzeniami oddychania: inkubatory, respiratory, Infant Flov, monitory.

W roku 2012 dzięki sponsorom: Miastu Płock i Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych ,,Przyjaźń” Spółka Akcyjna oddział został doposażony w nowy respirator noworodkowy.

W latach 2013-2014 oddział został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt podarowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy taki jak m.in.: inkubator transportowy, stanowisko do resuscytacji, dodatkowy Infant-flow, aparat, który bezinwazyjnie wykonuje pomiary bilirubiny przez skórę oraz do fototerapii opaskowej, który umożliwia leczenie żółtaczki bez konieczności przerywanie kontaktu matki z dzieckiem. Także dzięki wsparciu WOŚP posiadamy w oddziale aparat do USG, dzięki któremu wykonywane są takie badania diagnostyczne jak: USG jamy brzusznej czy USG przezciemiączkowe.

W 2020 roku dzięki zebranym środkom w ramach akcji „COVID 19 – dla noworodków” zakupiony został analizator parametrów krytycznych noworodka RADIOMETER. Jest to przenośne urządzenie do wykonywania analiz medycznych, które pomaga w bieżącej ocenie noworodka i objęciu go odpowiednią opieką. Sprzęt ten umożliwia zbadanie 19 parametrów, które mogą być pobrane z krwi pępowinowej lub z krwi żylnej bezpośrednio po urodzeniu dziecka w każdym momencie jego życia,
a wynik otrzymywany jest zaledwie w ciągu niecałej minuty. Dodatkowo analizator umożliwia wykonanie badania w obrębie oddziału – przy łóżeczku dziecka czy przy inkubatorze, co pozwala ograniczyć przemieszczanie się personelu medycznego pomiędzy oddziałem a laboratorium oraz zapobiega zakażeniom wewnątrzszpitalnym.

Posiadamy salę o podwyższonym standardzie tzw. pokój rodzinny. Może tam za dodatkową opłatą przebywać najbliższa osoba wraz z matką i dzieckiem przez 24 godziny. Wyposażenie pokoju stwarza domową atmosferę (TV, lodówka, kanapa, lampka nocna).

Ponadto posiadamy salę pooperacyjną „cięć cesarskich”, gdzie monitorowana jest pacjentka po operacji. Opiekę medyczną w oddziale sprawują doświadczeni i przygotowani lekarze neonatolodzy i pediatrzy. Opiekę pielęgniarską zapewnia zespół wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych, ustawicznie podnoszących swoje kwalifikacje.

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w Oddziale Neonatologicznym

Zapewniamy m.in.:

 • Pierwszy kontakt matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie (skóra do skóry) przez okres 2 godzin;
 • Bezpośredni kontakt z dzieckiem, również w sali intensywnego nadzoru (kangurowanie);
 • Wsparcie dla matki i rodziny podczas całego pobytu w oddziale;
 • Badania przesiewowe u noworodków, np.: badanie słuchu, test pulsoksymetryczny, test w kierunku chorób metabolicznych, badanie przesiewowe w kierunku SMA;
 • Porady dotyczące laktacji prowadzone przez edukatorów laktacyjnych;
 • Naukę pielęgnacji i postępowania z noworodkiem;
 • Edukację matek, które z różnych przyczyn nie karmią swojego dziecka naturalnie;
 • Diagnostykę wad wrodzonych;
 • Wykonywanie szczepień ochronnych wg zaleceń. Szczepienie BCG odbywa się w dniu wyjścia do domu;
 • Leczenie zakażeń okresu noworodkowego;
 • Leczenie żółtaczek okresu noworodkowego (metoda opaskowa, materacykowa, w inkubatorze);
 • Resuscytację w stanach zagrożenia życia;
 • Nieinwazyjne wspomaganie oddychania.

Wszelkie czynności związane z opieką okołoporodową prowadzone są zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej.

 Informacje dla pacjentek:

 • Pacjentki chcące skorzystać z metody kontaktu „skóra do skóry” proszone są o zabranie ze sobą do szpitala miękkiego ręcznika kąpielowego do okrycia dziecka.

Do pobrania

Zakres udzielanych świadczeń – pobierz