biuro rzecznika praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

kancelaria@rpp.gov.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta : 800 190 590
w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku
(także z telefonów komórkowych)

www.rpp.gov.pl


Prawa Pacjenta zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. z 2020 r. poz. 849.)

Do pobrania