ZAMAWIAJĄCY PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.  prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej Platformy e-Zamawiający – link do postępowań wszczętych po 01.01.2021r. :

https://pzoz.ezamawiajacy.pl/

Centrum Wsparcia Klienta udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy.


Jest dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Ponadto:
KONKURSY 2021r

KONKURSY 2022r

Linki do postępowań wszczętych przed 01.01.2021r. :
KONKURSY do 2020r
ZAMÓWIENIA DO 30.000 €
POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30.000 €
POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 221.000 €