Kierownik: Mgr Małgorzata Marcinkowska
Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock

Kontakt

kierownik  24 364 52 98
Telefon do rejestracji:
– Poradnia Rehabilitacyjna
– Poradnia Wad Postawy dla Dzieci
– Pracownia Fizjoterapii
– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych  
24 364 52 80  

W skład Centralnego Ośrodka Rehabilitacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

  • postawienie diagnozy i ustalenie sposobu leczenia w schorzeniach wymagających usprawnienia leczniczego,
  • wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w przeznaczonych do tego celu pracowniach i gabinetach,
  • wykonywanie zabiegów usprawniających w domu chorego,
  • prowadzenie badań profilaktycznych oraz zabiegów zapobiegających powstawaniu dysfunkcji narządów ruchu oraz wad postawy.