Kierownik: Anna Hejna-Goślicka
Telefon: 785 661 415

Celem działania Zakładu Medycyny Szkolnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładach nauczania i wychowania stopnia podstawowego oraz ponadpodstawowego, a w szczególności:

  • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
  • Profilaktyka: chorób układu kostnego i narządu ruchu, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób układu nerwowego oraz zaburzeń zdrowia psychicznego, chorób zaburzeń narządu wzroku, chorób zakaźnych, chorób układu pokarmowego, chorób układu krwionośnego i odpornościowego, chorób układu moczowo – płciowego, chorób nowotworowych, zaburzeń w rozwoju somatycznym (wzrostu wagi), wad słuchu i wymowy, uzależnień, alergii, cukrzycy, wypadków, urazów i zatruć;
  • Testy przesiewowe;
  • Postępowanie poprzesiewowe;
  • Świadczenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach uczniów oraz pracowników szkoły;
  • Sprawowanie w warunkach szkolnych opieki w stosunku do uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi;
  • Sprawowanie kontroli nad warunkami higienicznymi, sanitarnymi i bezpieczeństwem dzieci w szkole.

 Wykaz Gabinetów Medycyny Szkolnej znajduje się w poniższym załączniku.

Do pobrania:

Gabinety Medycyny Szkolnej (206.9kB)