Pełna nazwa poradniPoradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
AdresPrzychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Miodowa 2, 09-400 Płock
Telefon do rejestracji24/ 364 53 26
Dni i godziny przyjęćponiedziałek – 10.25 – 18.00
wtorek – piątek – 7.00 – 14.35
Telefon do poradni24/ 364 53 26 
Zatrudnieni lekarzeAleksandra Zielińska – lekarz pulmunolog
Agata Rój-Karkowska – lekarz pulmunolg
Zakres świadczonych usług– leczenie, porady, konsultacje,
– leczenie mykobakterioz i gruźlicy płuc,
– spirometria komputerowa,
– skórne testy alergiczne,
– testy odwracalności oskrzeli,
– próby tuberkulinowe,
– wykonywanie nebulizacji;
Dokumenty niezbędne do przyjęciaPacjenci w ramach NFZ
Skierowanie
Dowód osobisty (numer PESEL)
Dowód ubezpieczenia
aktualne RTG klatki piersiowej

Pacjenci komercyjni
Dowód osobisty