WYKAZ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO PŁOCK
I REALIZOWANYCH W PŁOCKIM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ