Ordynator
Piotr Branczewski – specjalista ortopedii i traumatologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Aneta Łuczak – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Zespół lekarski
Jarosław Maciejewski – specjalista ortopedii i traumatologii
Rafał Mikusek – specjalista ortopedii i traumatologii
Marek Woroniecki – specjalista ortopedii i  traumatologii

Kontakt
Ordynator24/ 364 52 21
Pielęgniarka Oddziałowa24/ 364 52 34
Pokój lekarski24/ 364 52 21
Pokój Pielęgniarek24/ 364 52 04
Izba przyjęć24/ 364 52 12
Sekretarka medyczna24/ 364 52 22
(godziny pracy sekretariatu 7.00 – 14.35)

Informacje o oddziale

Myślą przewodnią naszego działania jest wczesna profilaktyka kalectwa narządu ruchu. Preferujemy nowoczesne zabiegi rekonstrukcyjne skojarzone z intensywną rehabilitacją jako integralną częścią leczenia. Jako zasadę przyjęliśmy stosowanie kilku sposobów leczenia każdego schorzenia by móc dobrać metodę do pacjenta, a nie odwrotnie.

Zaletą Oddziału Ortopedii i Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu będących w jednej strukturze jest umożliwienie operowanym pacjentom skorzystania z dalszego usprawniania, szczególnie po operacjach protezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych.

Oddział Ortopedii posiada ogółem 7 sal, w tym 3 sale 5-osobowe, 1 salę 4-osobową, 1 salę 3-osobową, 1 salę 2-osobową oraz 1 salę 1-osobową (komercyjną) wraz z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w odbiorniki TV i aparaty telefoniczne.

Naszą specjalizacją są

 • zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego, biodrowego, barkowego,
 • zabiegi artroskopowe stawu kolanowego, barkowego, skokowego, łokciowego,
 • artroskopowe rekonstrukcje struktur wewnątrzstawowych – wszczepianie łąkotek, rekonstrukcja internal brace, all inside, ACL, PCL, MCL, AFTL, MPFL,
 • plastyka ubytków chrząstki stawowej – membrany kolagenowe + chondrocyty,
 • korekcja wad nabytych narządu ruchu – kompleksowe leczenie zachowawcze i operacyjne wad stóp u dorosłych,
 • wszczepienie allograftów,
 • podawanie czynników wzrostu.
 • operacje stopy

Nasze atuty

 • wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta,
 • ciągłość opieki przed i pooperacyjnej,
 • stosowanie super nowoczesnego sprzętu np. nawigacji komputerowej (BrainLab) do alloplastyki kolana, szyn CPM do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, czynników wzrostu, biomateriałów.

Ze względu na doświadczenie zespołu i posiadany sprzęt polecamy wykonanie akurat w naszym szpitalu szczególnie wymienionych zabiegów

 • endoprotezoplastyka pierwotna biodra – cementowa i bezcementowa, z panewkami sferycznymi i stożkowymi, wkręcanymi i mocowanymi na Press-fit, głowy metalowe i ceramiczne, wkładki panewkowe polietylenowe i ceramiczne, metalowe.
 • endoprotezoplastyka pierwotna kolana – zastosowanie urządzeń wspomagających: nawigacji komputerowej najnowszej generacji oraz balansera.
 • endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa kolana – zabieg mini inwazyjny, dotyczy wyłącznie jednego chorego przedziału stawu.
 • artroskopie – operujemy artroskopowo stawy: kolanowy, barkowy, łokciowy, skokowy.

W szczególności specjalizujemy się w

 • rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – 3 różnymi metodami, w tym dwupęczkową/ czterotunelową- najlepszą z obecnie znanych imitacją naturalnego więzadła (od czerwca 2004),
 • leczeniu artroskopowym niestabilności barku.
 • rekonstrukcje chrząstki stawowej – z użyciem biomateriałów (membrany kolagenowe, klej tkankowy),
 • zespalanie kikutów zerwanego ścięgna Achillesa klejem tkankowym – bez użycia szwów,
 • neurolizy nerwów obwodowych – tunel stępu, cieśń nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego,
 • operacje palucha koślawego (haluksy) oraz inne drobne zabiegi;

Działamy w trosce o bezpieczeństwo pacjenta

Każde postępowanie medyczne niesie za sobą pewne ryzyko niepowodzeń i powikłań, których nie da się całkowicie wyeliminować. Staramy się je zminimalizować. Wszystkie nasze działania podporządkowane są bezpiecznemu przeprowadzeniu pacjenta przez krytyczny okres okołooperacyjny i pooperacyjny. Służy temu sprawnie działający system monitorowania mikrobiologicznego szpitala, sprawnie działający system oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta przed przyjęciem do szpitala.

Blok Operacyjny spełnia warunki UE, m.in. dzięki:

 • stosowaniu bielizny i obłożeń operacyjnych jednorazowych najwyższej jakości,
 • używaniu wyłącznie markowych implantów i wyłącznie oryginalnych zestawów narzędzi operacyjnych,
 • indywidualnie dobranemu schematowi postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu operacyjnym.

Do pobrania

Wykaz świadczeń udzielanych w oddziale Ortopedycznym (137.65kB)