Kierownik: mgr Małgorzata Murawska-Bakalarz
Pielęgniarka oddziałowa: Joanna Krysztof
Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock

Kontakt

kierownik
pielęgniarka oddziałowa
sekretariat
24 364 52 82
punkt pielęgniarski
(parter)
24 364 52 95
punkt pielęgniarski
(piętro)
24 364 52 96

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych stacjonarnie i całodobowo:

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym jest płatny. Miesięczną opłatę za pobyt, określoną na podstawie art. 33 a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

W Zakładzie prowadzony jest rejestr osób oczekujących na przyjęcie. Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, po zwolnieniu miejsca.

 • opiekę lekarską,
 • całodobową, profesjonalną opiekę pielęgniarską,
 • rehabilitację w podstawowym zakresie,
 • terapię zajęciową,
 • pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie) – dostosowane do stanu zdrowia i potrzeb pacjenta.

Pacjent (lub w imieniu pacjenta – opiekun) powinien złożyć w sekretariacie:

 • wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,
 • skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
 • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
 • decyzję z ZUS lub KRUS o posiadanych dochodach pacjenta.
 • karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalach,
 • wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
 • dowód osobisty,
 • pojemnik na protezy zębowe,
 • ręczniki (jasne i ciemne),
 • podkoszulki bawełniane,
 • ubrania i buty do ćwiczeń (jeśli stan zdrowia pacjenta pozwala na podjęcie ćwiczeń)
 • chusteczki nasączone, ręczniki papierowe,
 • przybory do golenia (mężczyźni),
 • dezodorant, oliwkę, mydło, szampon,
 • grzebień, szczotkę i pastę do zębów.