Kierownik: mgr Maria Maruszak
Pielęgniarka oddziałowa: Joanna Krysztof
Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock

Kontakt

kierownik
pielęgniarka oddziałowa
sekretariat
24 364 52 82
punkt pielęgniarski
(parter)
24 364 52 95
punkt pielęgniarski
(piętro)
24 364 52 96

W Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywają pacjenci niewymagający hospitalizacji, którzy ze względu na stan zdrowia/niepełnosprawność fizyczną wymagają stałej kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym jest płatny. Miesięczną opłatę za pobyt, określoną na podstawie art. 33 a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

W Zakładzie prowadzony jest rejestr osób oczekujących na przyjęcie. Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, po zwolnieniu miejsca.

 • opiekę lekarską,
 • całodobową, profesjonalną opiekę pielęgniarską,
 • rehabilitację w podstawowym zakresie,
 • terapię zajęciową,
 • pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie) – dostosowane do stanu zdrowia i potrzeb pacjenta.

Pacjent (lub w imieniu pacjenta – opiekun) powinien złożyć w sekretariacie:

 • wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,
 • skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
 • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
 • decyzję z ZUS lub KRUS o posiadanych dochodach pacjenta.
 • karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalach,
 • wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
 • dowód osobisty,
 • pojemnik na protezy zębowe,
 • ręczniki (jasne i ciemne),
 • podkoszulki bawełniane,
 • ubrania i buty do ćwiczeń (jeśli stan zdrowia pacjenta pozwala na podjęcie ćwiczeń)
 • chusteczki nasączone, ręczniki papierowe,
 • przybory do golenia (mężczyźni),
 • dezodorant, oliwkę, mydło, szampon,
 • grzebień, szczotkę i pastę do zębów.