RZECZNIK PRAW PACJENTA
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

mgr  Magdalena Głowacka-Ludwiczak

Adres do korespondencji
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 28
09-402 Płock

e-mail: m.glowacka@rpp.gov.pl

Przyjmowanie petentów:
pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 7.00-15.00
pok. 158a, I piętro
tel. 24 364-52-58
tel. 538-810-943

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590 (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00)