Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Pani Kinga Walewska

Kontakt bezpośredni:

tel.: 664 089 638

k.walewska@rpp.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13,

01-231 Warszawa

Departament ds. Zdrowia Psychicznego

kancelaria@rpp.gov.pl

tel.: 800 190 590

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:

  1. Udzielanie pomocy w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
  2. Wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób;
  3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób;
  4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z własnej inicjatywy, dokonuje oceny przestrzegania praw pacjentów.

Zadania Rzecznika Praw Pacjenta wykonywane są przy pomocy Biura, a także Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.