Ordynator
Wioletta Wilińska – lekarz specjalista psychiatra

Zastępca Ordynatora
Mateusz Reczek – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Iwona Orłowska – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Katarzyna Szałańska – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Zespół lekarski
Aleksandra Salamądra
Jarosław Tucholski – specjalista neurolog, specjalista psychiatra
Leszek Strzałkowski – specjalista psychiatrii
Liliana Rakoczy-Florczak – rezydent
Oliwia Żywiałkowska

Psycholodzy
Janiszewska Sylwia
Adriana Wilk-Klonowska

Kontakt
Ordynator24/ 364 52 24
Pielęgniarka Oddziałowa24/ 364 52 25
Pokój lekarski24/364 52 26
Pokój psychologa24/364 52 02
Dyżurka pielęgniarek24/364 52 23
Sala terapii24/ 364 52 30
Sekretariat24/ 364 52 27

Informacje o oddziale

Zadaniem oddziału jest diagnostyka i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach całodobowych.

W Oddziale wykonywane są świadczenia zdrowotne

 • diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna,
 • farmakoterapia,
 • dodatkowa diagnostyka laboratoryjna w razie potrzeb klinicznych (EKG, EEG, CT, MR) i inne konsultacje specjalistyczne

Pracownicy oddziału współpracują z

 • Poradnią Uzależnień
 • Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego
 • Monarem
 • Centrum Pomocy Rodzinie
 • Domami Opieki Społecznej
 • Rejonową Opieką Społeczną
 • POZ
 • Sądem

Do pobrania

Wykaz świadczeń udzielanych w oddziale Psychiatrycznym (114.91kB)