Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Przedmiotem działania Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna w tym świadczenia pielęgniarki POZ/higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna pracy, leczenie stomatologiczne w tym opieka stomatologiczna sprawowana nad uczniami w szkołach, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, programy profilaktyczne.

 1. Szpital Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna,  programy profilaktyczne.
 2. Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2, 09-400 Płock
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna w tym świadczenia pielęgniarki POZ/higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania, medycyna pracy, leczenie stomatologiczne w tym opieka stomatologiczna sprawowana nad uczniami w szkołach, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, programy profilaktyczne.
 3. Centralny Ośrodek Rehabilitacji, ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 4. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
 5. Centrum Zdrowia Psychicznego Świętej Trójcy, ul. Mikołaja Reja 15/3, 09-402 Płock
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.