Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock
Telefon do rejestracji: 24/ 364 52 80
Telefon do poradni: 24/ 364 52 80
Dni i godziny rejestracji: poniedziałek – piątek 7.00 -18.00

  • Jarosław Maciejewski – specjalista ortopeda
  • Pacjent, który otrzyma skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, będzie mógł je zrealizować w naszej bądź innej placówce.
  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione na wizycie komercyjnej nie jest refundowane przez NFZ, co oznacza, że pacjent musi je opłacić sam.
  • Pacjenci w ramach NFZ – Aktualne skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W Poradni Wad Postawy w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej. Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.
  • Pacjenci komercyjni – dowód wpłaty